Zrušenie PZP

Spôsoby zániku PZP

 • Výpoveďou PZP
 • Zmenou držiteľa vozidla
 • Nezaplatením poistného do 1 mesiaca od dátumu jeho splatnosti
 • Zmenou lízingového nájomcu
 • Vyradením automobilu z evidencie motorových vozidiel
 • Zničením, či úplným znefunkčnením automobilu

Pri zániku resp. zrušení PZP musíte túto udalosť svojej poisťovni nahlásiť a doložiť dokladmi.

Prečo by som mal vypovedať PZP

Medzi hlavné dôvody, prečo vypovedať PZP patrí hlavne cena, ktorú platíte za zákonné poistenie. Iným podnetom môže byť nespokojnosť zo službami aktuálnej poisťovne.

Výpoveď PZP – inštrukcie

Ak ste sa rozhodli vypovedať PZP nasledujte tieto jednoduché pokyny:

 • Stiahnite si formulár na výpoveď PZP na bočnom panel. Tento formulár obsahuje viacero predvyplnených polí, stačí do neho doplniť niekoľko údajov a formulár vytlačiť
 • Nájdite vaše Bielu kartu, z ktorej budete potrebovať nasledovné údaje:
  • Číslo poistnej zmluvy, toto vpíšete do stiahnutého formulára na výpoveď PZP
  • Výročný deň začiatku platnosti poistnej zmluvy – Toto je deň a mesiac, kedy začína aktuálne a každé nasledovné poistné obdobie, ktoré býva väčšinou stanovené na jeden technický rok (napr. 23.6.2012 – 23.6. 2013). V tomto prípade je výročným dňom 23.6.
 • Najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom je potrebné doručiť výpoveď PZP do vašej poisťovne. Po tomto termíne výpoveď nebude akceptovaná
 • Vyplnený formulár odošlite doporučene na adresu vašej poisťovne (nájdete ju taktiež predvyplnenú v stiahnutom formulári) do stanoveného dátumu. Vaša výpoveď by mala byť poisťovňou akceptovaná. Pre istotu si odložte kópiu potvrdenia o podaní výpovede na pošte. Teraz môžete uzavrieť nové PZP, vypočítajte si najvýhodnejšiu cenu pomocou formulára vľavo na bočnom paneli.